Lektorzy seniorzy

Ustanawianie świeckich mężczyzn na stałe do posług lektora jest nowym etapem wprowadzania tej prawdy w praktykę życia naszych wspólnot.

Formacja Lektorów seniorów  powstała w październiku 2013 roku z inicjatywy pełniącego wówczas funkcję Administratora Parafii, obecnego Proboszcza ks. Roberta Kamińskiego.

Grupę tworzy 15 panów, którzy na niedzielnych i świątecznych Mszach św. pełnią funkcje lektorskie.

Od września 2016 roku opiekunem formacji jest ks. Tomasz Michałowski, przewodniczącym po jednogłośnej akceptacji członków p. Marek Starużyk.

Spotkania formacyjne odbywają się raz na kwartał o godz. 19:30 na plebani, z reguły jest to drugi piątek miesiąca: września, grudnia, marca i czerwca. Spotkania zaczynają się od wspólnej modlitwy i dotyczą podjęcia dyżurów według grafiku oraz omówienia bieżących potrzeb parafii.

Raz w roku odbywają się warsztaty lektorskie, na których doskonalona jest umiejętność wyraźnego płynnego czytania przez mikrofon i wymieniane są spostrzeżenia dotyczące popełnianych w trakcie czytania błędów.

Członkowie formacji są zaangażowani w różne inne grupy formacyjne oraz pomagają w bieżących potrzebach parafii.

W dniu Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata o godz. 9:30 będzie sprawowana  Eucharystia w intencji członków wspólnoty, na której zostaną przedstawione świadectwa posługi formacyjnej i zaproszenie dla nowych lektorów.

Zapraszamy do poszerzenia grona lektorskiego.