Duszpasterstwo

Kapłani posługujący obecnie w Parafii:

Ks. Robert Kamiński – od 2013 r. Proboszcz

Ks. Tomasz Michałowski – od 2015 r. Wikariusz

_

Proboszczowie posługujący w  latach minionych:


Śp. Ks. Zenon Tomczak 2008 – 2013 (zmarł 31.10.2013 r. – został pochowany w Grobach kapłańskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. )


Ks. Kacper Kisieliński 2007 – 2008


Ks. Krzysztof Kosk 2003- 2007


Śp. Ks. Tadeusz Woch 1984 – 2003 (zmarł 29.10.2003 r. – decyzją władzy archidiecezjalnej został pochowany w grobie przy kościele)

Księża Wikariusze posługujący w  latach minionych:

Ks. Mariusz Miodek 2010 – 2015
Ks. Jacek Laskowski 2005 – 2010
Ks. Marek Kołodziejski 2003 – 2005
Ks. Bogusław Jankowski 1999 – 2003
Śp. ks. Dariusz Leszczyński 1996 – 1999 (zmarł 12.09.2004 r.)
Śp. ks. Longin Woźnicki 1994 – 1996 (zmarł 19.04.2012 r.)
Ks. Janusz Wójcikowski 1992 – 1994
Śp. ks. Robert Kosowski 1991-1992 (zmarł 21.05.2003 r.)
Ks. Władysław Czaplicki 1990 -1991
Ks. Dariusz Gugała 1989– 1990
Ks. Dariusz Wieczorek 1987- 1989
Ks. Bogdan Zasada 1986 -1987

Kapłani, Zakonnicy i Siostry zakonne pochodzący z naszej parafii:

O. Jacek Gołębiewski (Paulin) – święcenia kapłańskie przyjął 07.06.2008 r. z rąk Metropolity Częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka w Bazylice na Jasnej Górze.

O. Marek Nowacki (Paulin) – święcenia kapłańskie przyjął 03.06.2006 r. z rąk bp. Jana Wątroby z Częstochowy w Bazylice Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej na Jasnej Górze.

Ks. Robert Karolak – święcenia kapłańskie przyjął 28.05.2005 r. z rąk ks. Prymasa kardynała Józefa Glempa w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie.

S. Anna Sierak (Urszulanka Szara SJK) – śluby wieczyste złożyła w 1993 roku. Pracowała w różnych parafiach i wspólnotach Urszulańskich w Polsce. Od 2012 roku w Kanadzie, w polskiej parafii Świętej Trójcy w Windsor.