Duszpasterstwo

Kapłani posługujący obecnie w Parafii:

Ks. Robert Kamiński – Proboszcz

Ks. Tomasz Michałowski – Wikariusz

Kapłani posługujący w  latach minionych:

Proboszczowie:
Śp. Ks. Tadeusz Woch 1984 – 2003 (zmarł 29.10.2003 r.)
Ks. Krzysztof Kosk 2003- 2007
Ks. Kacper Kisieliński 2007 – 2008
Śp. Ks. Zenon Tomczak 2008 – 2013 (zmarł 31.10.2013 r.)
Ks. Robert Kamiński 2013 – do chwili obecnej

Wikariusze:
Ks. Bogdan Zasada 1986 -1987
Ks. Dariusz Wieczorek 1987- 1989
Ks. Dariusz Gugała 1989– 1990
Ks. Władysław Czaplicki 1990 -1991
Śp. ks. Robert Kosowski 1991-1992 (zmarł 21.05.2003 r.)
Ks. Janusz Wójcikowski 1992 – 1994
Śp. ks. Longin Woźnicki 1994 – 1996 (zmarł 19.04.2012 r.)
Śp. ks. Dariusz Leszczyński 1996 – 1999 (zmarł 12.09.2004 r.)
Ks. Bogusław Jankowski 1999 – 2003
Ks. Marek Kołodziejski 2003 – 2005
Ks. Jacek Laskowski 2005 – 2010
Ks. Mariusz Miodek 2010 – 2015
Ks. Tomasz Michałowski 2015 do chwili obecnej

Kapłani pochodzący z naszej parafii:

Ks. Robert Karolak

– święcenia kapłańskie przyjął 28.05.2005 r. z rąk ks. Prymasa kardynała Józefa Glempa w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie.

O. Marek Nowacki (Paulin)

– święcenia kapłańskie przyjął 03.06.2006 r. z rąk bp. Jana Wątroby z Częstochowy w Bazylice Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej na Jasnej Górze.

O. Jacek Gołębiewski (Paulin)

– święcenia kapłańskie przyjął 07.06.2008r. z rąk Metropolity Częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka w Bazylice na Jasnej Górze.

Siostry zakonne pochodzące z naszej parafii:

S. Anna Sierak (Urszulanka Szara SJK)

– śluby wieczyste złożyła w 1993 roku. Pracowała w różnych parafiach i wspólnotach urszulańskich w Polsce. Od 2012 roku w Kanadzie, w polskiej parafii Świętej Trójcy w Windsor.