Eucharystia

Sakramentu Eucharystii w roku 2019 zostanie udzielony uczniom kl. III w dniu 26 maja na
Mszy św. o godz. 11:00.

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie III poprzez katechizację szkolną i spotkania na comiesięcznej Mszy św. z katechezą dla dzieci i rodziców, którzy przygotowują swoje dzieci (i siebie).

Rodzice dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązani do przedstawienia świadectwa chrztu (metryki). Dziecko przystępuje do I Komunii świętej w swojej parafii, tylko w uzasadnionych przypadkach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu: pisemnej zgody z własnej parafii oraz zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację i dopuszczeniu do I Komunii świętej wydane przez katechetę.

Terminy spotkań dzieci przygotowujących się do przyjęcia I-Komunii świętej i ich rodziców w roku 2018/19:

Msza niedzielna o godz. 12.30 i spotkanie po Mszy

grudzień: udział w rekolekcjach od II Niedzieli Adwentu 9-11.12.
luty: 24 – klasa III
marzec: udział w rekolekcjach
kwiecień: 7 – klasa III