Patron

Święty Edward Wyznawca

Modlitwa:

Boże, któryś świętego króla, Wyznawcę Twojego, chwałą wiekuistą ukoronować raczył, daj nam łaskawie, prosimy, tak go uczcić na ziemi, abyśmy z nim panować mogli w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.

Edward Wyznawca – król (ur.ok. 1002 – zm. 5 stycznia 1066) Syn Ethelreda II i Emmy, córki Ryszarda Nieustraszonego, króla Normandii, urodził się w angielskim Islip. W 1013r. musiał uciekać wraz z matką do Normandii przed najazdami wojsk duńskich. Pozostawał tam na dworze swojego dziada przez 27 lat. Zasłynął już wtedy ze swoich cnót i niezwykłej pobożności. Dopiero po śmierci króla duńskiego Kanuta, Edward mógł wstąpić na tron angielski ku wielkiemu zadowoleniu całej ludności. Został koronowany w czasie Wielkanocy w 1042, przy wielkim wsparciu ze strony księcia Godwina, którego córkę Edytę poślubił w 1044r. Ceremonię koronacyjną w katedrze w Winchester poprowadził arcybiskup Canterbury św. Eadsin i arcybiskup Yorku Aelhic. Edward jako panujący odznaczał się dobrocią, jako chrześcijanin – dobrocią i szczodrobliwością w stosunku do ubogich, przywiązaniem do Kościoła, wielkim nabożeństwem do św. Piotra, którego sobie obrał za patrona, bezgraniczną miłością ku Chrystusowi, któremu czystość w małżeństwie poświęcił. Wśród ludu jego imię opromienione było aureolą mądrego prawodawcy i męża skromnego i surowych obyczajów. Jako, że nie mógł się udać na pielgrzymkę do grobu św. Piotra, do czego się zobowiązał, papież zwolnił go ze ślubów, ale pod warunkiem, że przebuduje kościół p.w. św. Piotra w Westminster. Przebudowa miała miejsce w latach 1045-1050, wzorem było francuskie opactwo w Cluny. Świątynię konsekrowano na tydzień przed śmiercią Edwarda, 28 grudnia 1065r. Edward zmarł 5 stycznia 1065r. Papież Aleksander III zaliczył go w poczet świętych w 1161, a papież Innocenty VI nakazał jego święto obchodzić w całym Kościele w dniu 13 października, w rocznicę uroczystego przeniesienia jego relikwii w 1163r. przez arcybiskupa św. Tomasza Becketa przy obecności króla Henryka II. Z tej okazji kazanie wygłosił św. Elred z Rievaulx, opat cystersów. Serce św. Edwarda pozostało od samego początku w tym samym miejscu, w jakie je uroczyście przeniesiono po kanonizacji – w Opactwie Westminster, a 13 października jest obchodzone jako główne święto. W Opactwie znajdowały się również regalia królewskie, traktowane jako relikwie i były one używane przy wszystkich koronacjach począwszy od XIII w. aż do momentu, gdy Oliwer Cromwell nakazał ich zniszczenie w 1641r. Patron: Anglii i królów angielskich, rozdzielonych małżonków.

Św. Edward zasłynął z czynienia miłosierdzia, tym bardziej możemy przez jego przyczynę modlić się we wszystkich naszych sprawach. Aktywując kult Św. Edwarda Patrona naszej Parafii, każda wtorkowa Msza wieczorna, jest odprawiana jako Nowenna za przyczyną św. Edwarda i jest Mszą św. w intencjach zbiorowych, czyli we wszystkich intencjach złożonych na tę Eucharystię. Intencje zapisane na kartkach można wrzucać do puszki przy ołtarzu Św. Edwarda lub składać w zakrystii przed rozpoczęciem wtorkowej Mszy św.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa i wspólnej modlitwy.