Rada Parafialna

Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 3 lat., dopuszcza się jednak możliwość przedłużenia kadencji Rady. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze i wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii.

Skład Rady:

Andrzej Szczepaniak – przewodniczący, Anna Borowiecka – sekretarz, Krystyna Borowiecka, Tadeusz Bugała, Iwona Kowalik, Aleksandra Leszcz, Leszek Makowski, Jarosław Niezgoda, Jan Orlicki, Romuald Tabędzki, Adam Sawicki, Jan Ścisłowski, Marek Starużyk, Ewa Szuster.

Zbiórka ofiar na cele inwestycyjne w Parafii prowadzona jest przez radnych, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po wszystkich Mszach św..

Ofiary można też wpłacać na konto Parafii: 83 8016 0003 2003 0012 0000 0026 z dopiskiem: Cele inwestycyjne.